Krachtige samenwerking tussen onderwijs, sportcoaches en fysiotherapeut. 451 kinderen in Altena gescreend op motorische vaardigheden.

Op 4 scholen in de gemeente Altena hebben vakleerkrachten en sportcoaches de MQ-test afgenomen en één school staat nog klaar om te beginnen. Deze test meet de motorische vaardigheden van de kinderen. De uitslag wordt gebruikt om voor kinderen die motorische duidelijk minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes extra ondersteuning te verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld met doorverwijzing naar een fysiotherapeut.

In deze eerste ronde is dit 8% van de kinderen van deze scholen. Door de kinderen extra ondersteuning te geven kunnen ze de motorische vaardigheden beter ontwikkelen, waardoor het plezier in bewegen groter worde. Dit geeft ze een positieve stap richting een leven lang sporten en bewegen.

De kosten voor de inkoop en abonnement op de scan zijn betaald vanuit het sportakkoord. Er is veel enthousiasme rondom de scan en de samenwerking. Dit schooljaar zullen nog 8 extra scholen deelnemen aan deze ambitie.